Cymorth

Diolch am roi cynnig ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglŷn â'r wefan beta, rhowch wybod i ni drwy'r cyfleuster adborth. 

Dyw cynnwys rhai o'r fideos ddim ar gael yn Gymraeg. Rydym wrthi'n gweithio arno ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd.

Rydym eisiau i chi gael y profiad gorau posibl o'r wefan. Mae ein gwefan yn gweithio orau gyda'r porwyr hyn - 

Internet Explorer:          7.0, 8.0, 9.0
Firefox:                         3, 4, 5
Chrome:                       Pob fersiwn
Safari:                           5

Ewch i www.supportdetails.com i gael gwybod pa borwr rydych yn ei ddefnyddio. 

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.