Hygyrchedd

Er mwyn gwneud y testun yn fwy neu’n llai
1. cliciwch ar y gair View ar ben y dudalen
2. cliciwch ar Text Siz
3. cliciwch ar y maint rydych ei eisiau.

Neu

Cewch newid maint y testun trwy glicio ar y tair A (AAA) ar ben y dudalen.

Er mwyn gwneud y dudalen i edrych yn fwy: 
1. cliciwch ar y gair View ar ben y dudalen 
2. cliciwch ar Full Screen

Neu

Gwasgwch F11 ar eich allweddell. 

Gwrando yma 
Mae'r bar offer 'Gwrando yma' yn cynnwys darllenydd sgrîn ac offeryn i addasu cyferbynnedd a chwyddwr. Mae help ('?') yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol. 

eicon chwarae Darllenydd sgrîn 
Mae'r wefan yn cynnwys darllenydd sgrîn sy'n rhoi modd i ddefnyddwyr glywed dolenni allweddol a geiriau yn cael eu darllen yn uchel. 
Er mwyn clywed testun:

 1. Dewiswch 'Gwrando yma' i agor y darllenydd sgrîn. Bydd bar offer y darllenydd sgrîn yn agor ac aros ar ben y dudalen. 
 2. Dewiswch yr eicon 'chwarae' yn y bar offer i ddechrau'r darllenydd 
 3. Pan fydd y cyrchwr yn stopio dros destun bydd eicon swigen yn ymddangos – cliciwch arni a bydd y darllenydd yn darllen y testun neu'r paragraff i gyd 
 4. Er mwyn darllen geiriau neu frawddegau unigol, amlygwch y testun a chliciwch yr eicon 'chwarae'. 


  Am fwy o wybodaeth am feddalwedd darllen sgrîn, gwelwch: 
  http://www.speakyoursite.com

eicon cyferbynnedd Addasu cyferbynnedd 
Caiff y defnyddiwr osod ffiltrau sgrîn mewn amrywiaeth eang o liwiau. Mae hyn yn rhoi arlliw ar y sgrîn sy'n ei gwneud yn haws pori ar-lein a darllen y sgrîn. Cewch newid lliw'r tint a lefel yr arlliw. 

 1. Cliciwch yr eicon 'Cyferbynnedd' yn y bar offer 
 2. Rhedwch y ffeil 'ClaroView.exe' pan fydd gofyn 
 3. Dewisch liw a lefel yr arlliw o beth sydd ar gael 
 4. Ticiwch i isafu'r sgrîn opsiynau lliwiau 
 5. Dewiswch y saeth yn ôl i ailosod y gosodiadau i 'arferol'.
eicon chwyddwr Chwyddwr

Caiff y defnyddiwr fynediad i offeryn chwyddo sy'n rhoi modd i gynyddu rhannau o'r sgrîn hyd at 32 o weithiau. 

 1. Cliciwch yr eicon 'chwyddwr' yn y bar offer 
 2. Rhedwch y ffeil 'lightening.exe' pan fydd gofyn 
 3. Y gosodiad arferol yw 3 gwaith yn fwy ac mae hwn yn eich galluogi i chwyddo'r sgrîn gyfan ar unwaith. 
 4. Gellir cyrchu chwyddwr llai o faint a gellir symud hwn dros rannau penodol o'r sgrîn.
 5. Pan fydd y chwyddwr ar waith, ewch i'r gornel uchaf ar y chwith i'r bar offer hwn a chliciwch y symbol sydd â chylch o'i chwmpas. 

Opsiynau eraill

Mae mwy o opsiynau i wneud gwefannau’n haws eu darllen. Er mwyn edrych ar yr opsiynau eraill:
1. cliciwch ar y gair View neu Tools ar ben y dudalen
2. cliciwch ar Internet Options
3. cliciwch ar y tab Advanced
4. dewiswch yr opsiynau rydych eu heisiau.

 

Mae’r wefan hon wedi’i chynllunio yn unol â safonau W3C.

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.