Cyfeiriadur o’r rhaglenni ledled Cymru sy’n gallu cefnogi cleientiaid i gynyddu eu sgiliau a’u cyfleoedd cyflogaeth yw Llwybrau Cyflogaeth.

Atodir y Llawlyfr i Gynghorwyr i’ch cynorthwyo yn eich gwaith fel Cynghorydd i helpu eich cleientiaid i ddod o hyd i’r cymorth cywir: