Cymorth

Cymorth

Mae Cymdeithas Gyrfa Cymru yn ymrwymedig i ddarparu'r lefel uchaf o wasanaeth â phosibl yn eich ysgol neu’ch coleg. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth angenrheidiol wrth ddefnyddio’r wefan, gallwch gysylltu â ni am help mewn nifer o ffyrdd.

contact icon 

Llinell Gymorth 14-19 – 0300 123 3833 (estyniad 6067)

Bydd staff ar gael i ateb galwadau i'r llinell gymorth rhwng 09:00 y bore a 17:00 y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Gwener. Y tu allan i’r oriau hyn, gadewch neges os gwelwch yn dda, a bydd rhywun yn rhoi galwad yn ôl i chi cyn gynted â phosib. curriculum  support

Adroddiad Cwricwlwm Lleol 16-18 Mesur

Os oes gennych ymholiadau technegol am yr adroddiad hwn, cysylltwch â post@careerswalesgyrfacymru.com Rhif ffôn 0300 123 3833 (estyniad 6067).
Am wybodaeth am ddewisiadau a sgoriau sydd ar goll cysylltwch â 14-19@wales.gsi.gov.uk  Rhif ffôn 029 2082 6012 

Other support icon 

Cymorth arall

Rydym wedi sefydlu rhaglen ar-lein yn ddiweddar i dracio gwallau ar gyfer cleientiaid y prosiect 14-19. Bydd hyn yn galluogi Cymdeithas Gyrfa Cymru i fonitro unrhyw faterion sy’n codi mewn modd effeithiol.

GCAL Cyfleuster Llwytho Diogel

Gofynion TG ar gyfer defnyddio systemau Opsiynau GCAL

Microsoft Excel file Taenlen sampl ar gyfer Llwytho Secure o ddata Disgyblion

contact icon 33px Cymorth

02920 84 6799

Tîm Cymorth Gyrfa Cymru Ar-lein