Gweinyddiaeth

System Weinyddu'r Llwybrau Dysgu

Rhoddir enw defnyddiwr a chyfrinair i aelod dynodedig o’ch Ysgol neu Goleg er mwyn defnyddio’r adran hon. Yma gallwch:

  • Ychwanegu ac addasu gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’r ysgol
  • Creu cyrsiau o gronfa ddata cymwysterau cymeradwy a ddarperir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru 
  • Creu Pleidlais/Arolygon Opsiynau CA4
  • Creu Rhaglen(ni) Opsiynau CA4 i Ddysgwyr
  • Rheoli Dysgwyr a Phobl Broffesiynol 
  • Edrych ar adroddiadau ar opsiynau disgyblion a’r cyrsiau a gynigir
  • Defnyddio Cynllun Llwybrau Dysgu unigolyn a chofnodi dulliau dysgu Ffurfiol ac Anffurfiol
  • Defnyddio cymorth a gwybodaeth gyswllt Gyrfa Cymru Ar-lein

Data disgyblion

Bydd data Disgyblion yn cael ei gadw o fewn system Gweinyddiaeth Gyrfa Cymru Ar-lein. Darperir yr wybodaeth sydd gennym gan gysylltiadau Gyrfa Cymru gydag Awdurdodau Addysg Lleol ac ysgolion. Cedwir yr wybodaeth hon yn gyfrinachol yn ôl telerau ac amodau’r wefan.