Marc Gyrfa Cymru

logo Marc Gyrfa Cymru Mae Marc Gyrfa Cymru: Gwella Ansawdd yn Barhaus yn achredu sefydliadau sydd wedi arddangos bod ganddynt weithdrefnau gweithredol i sicrhau gwelliant parhaus o ran canlyniadau eu dysgwyr.

Pam dylwn i weithio tuag at Farc Gyrfa Cymru?

Datblygwyd Marc Gyrfa Cymru yn dilyn cyflwyniad y Fframwaith Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith (GaBG) fel rhan o’r Cwricwlwm Diwygiedig (2008).

Bydd mantais sylweddol i’w chael drwy gymryd rhan yn y broses. Bydd sefydliadau yn gwneud y gwaith o archwilio a datblygu cynlluniau a amlinellir yn y ddogfen cyfarwyddiadau atodol ar gyfer GaBG a hunan werthuso yn unol â Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn. Bydd Marc Gyrfa Cymru yn cefnogi agweddau ar Fframwaith Effeithlonrwydd Ysgolion / Fframwaith Ansawdd ac Effeithlonrwydd ar gyfer addysg ôl 16 ac yn ategu aeddfedrwydd cynyddol y dulliau hunan werthuso.

Beth mae sefydliadau yn ei feddwl am Farc Gyrfa Cymru? 

“Drwy'r broses o gyflawni Marc Gyrfa Cymru, mae Ysgol y Gogarth wedi cael ei hannog i fyfyrio ac ystyried ei chwricwlwm Gyrfaoedd. Roedd hyn wedi arwain at gynllun a'r bwriad i wella canlyniadau ein dysgwyr. Rydym yn parhau i feddwl amdano ac mae'r broses yn parhau!" - Jon Goodwin, Ysgol y Gogarth, Llandudno.

“Wrth i mi agosáu at gwblhau Marc Gyrfa Cymru, rwy'n sicr o werth y broses adolygu a chynllunio. Bu angen rhywfaint o waith ychwanegol ond rhywbeth ansylweddol yw hwn o gymharu â'r manteision."  - Keith G Harries, Ysgol John Bright, Llandudno.

Gwybodaeth bellach

Microsoft Word fileTaflen wybodaeth Marc Gyrfa Cymru 

PDF fileMarc Gyrfa Cymru

 

Microsoft Word fileDatganiad Ymrwymiad Marc Gyrfa Cymru

 

Microsoft Word fileCydlynwyr Rhanbarthol - Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith