Marc Gyrfa Cymru

logo Marc Gyrfa Cymru Mae Marc Gyrfa Cymru: Gwella Ansawdd yn Barhaus yn achredu sefydliadau sydd wedi arddangos bod ganddynt weithdrefnau gweithredol i sicrhau gwelliant parhaus o ran canlyniadau eu dysgwyr.

Pam dylwn i weithio tuag at Farc Gyrfa Cymru?

Datblygwyd Marc Gyrfa Cymru yn dilyn cyflwyniad y Fframwaith Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith (GaBG) fel rhan o’r Cwricwlwm Diwygiedig (2008).

Bydd mantais sylweddol i’w chael drwy gymryd rhan yn y broses. Bydd sefydliadau yn gwneud y gwaith o archwilio a datblygu cynlluniau a amlinellir yn y ddogfen cyfarwyddiadau atodol ar gyfer GaBG a hunan werthuso yn unol â Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn. Bydd Marc Gyrfa Cymru yn cefnogi agweddau ar Fframwaith Effeithlonrwydd Ysgolion / Fframwaith Ansawdd ac Effeithlonrwydd ar gyfer addysg ôl 16 ac yn ategu aeddfedrwydd cynyddol y dulliau hunan werthuso.

Beth mae sefydliadau yn ei feddwl am Farc Gyrfa Cymru? 

“Drwy'r broses o gyflawni Marc Gyrfa Cymru, mae Ysgol y Gogarth wedi cael ei hannog i fyfyrio ac ystyried ei chwricwlwm Gyrfaoedd. Roedd hyn wedi arwain at gynllun a'r bwriad i wella canlyniadau ein dysgwyr. Rydym yn parhau i feddwl amdano ac mae'r broses yn parhau!" - Jon Goodwin, Ysgol y Gogarth, Llandudno.

“Wrth i mi agosáu at gwblhau Marc Gyrfa Cymru, rwy'n sicr o werth y broses adolygu a chynllunio. Bu angen rhywfaint o waith ychwanegol ond rhywbeth ansylweddol yw hwn o gymharu â'r manteision."  - Keith G Harries, Ysgol John Bright, Llandudno.

Gwybodaeth bellach

Microsoft Word file Taflen wybodaeth Marc Gyrfa Cymru 

PDF file Marc Gyrfa Cymru

 

Microsoft Word file Datganiad Ymrwymiad Marc Gyrfa Cymru

 

Microsoft Word file Cydlynwyr Rhanbarthol - Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith