Adnoddau Dysgu ac Addysgu

Adnoddau cyflwyno - ar gyfer dysgwyr y tu mewn a'r tu allan i addysg - gyda dolenni allweddol i'r fframwaith Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith (CWW). Cewch chwilio yn ôl grŵp/cyfnod a phwnc. 

Lesson Plan icon 

Pob Cynllun Gwers

Yn yr adran hon cewch weld pob un o'r Cynlluniau Gwers.

Cyhoeddwyr adnoddau gyrfaoedd

Mae'r cwmnïau hyn yn dablygu ac yn gwerthu adnoddau ystafell ddosbarth ar gyfer Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith. Mae rhai yn cynhyrchu gweithgareddau papur tra bod pecynnau meddalwedd gan eraill sy'n cynnwys gemau a gweithgareddau rhyngweithiol eraill. 

Adolygu Adnoddau
Os ydych eisiau argymell unrhyw adnoddau i eraill neu eisiau anfon adolygiad atom ni - cysylltwch â'ch ymgynghorydd Addysg Gyrfaoedd lleol a byddwn yn ei roi ar y wefan. 

pdf Cydlynwyr Rhanbarthol - Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith (130 KB) 

PDF file Cyfeirlyfr Adnoddau Gyrfaoedd (518 KB)