Addysg a chymwysterau

Yn yr adran hon byddwch yn gweld dogfennau cyfeirio defnyddiol ar y datblygiadau diweddaraf ym maes addysg a chymwysterau.

Datblygiadau diweddaraf o ran Prif Ddysgu o fewn Bagloriaeth Cymru

Ffrwyth prosiect a gomisiynwyd gan APADGOS (DCELLS) yw’r adroddiad hwn i gefnogi cyflwyniad y Cymhwyster Prif Ddysgu newydd fel rhan o fframwaith Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Mae cydran y Cymhwyster Prif Ddysgu yr un peth â’r Diploma yn Lloegr. Maen nhw wedi’u haddasu i sicrhau eu bod yn gyson â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru a gaiff eu cyflwyno ym mis Medi 2010. 

Mae Gyrfa Cymru Gorllewin a Gyrfa Cymru Gogledd Orllewin wedi ymgymryd â’r prosiect ar ran Gyrfa Cymru. Fel y nodir yn y fanyleb, cafodd y tri maes hwn eu harchwilio:

  1. Ymchwiliad ar gyfranogiad effeithiol cyflogwyr yng Nghymhwyster Bagloriaeth Cymru a’r Cymhwyster Prif Ddysgu.
  2. Gwybodaeth i gynghorwyr gyrfa wrth ddarparu cyngor a chyfarwyddyd.
  3. Dosbarthiad drwy Gyrfa Cymru ac APADGOS o ganlyniad i’r prosiect hwn.  

Cafodd yr adroddiad ei ddosbarthu i gynulleidfa a fu’n cynnwys APADGOS, y Cynghorau Sgiliau Sector, Cyrff Dyfarnu a chwmnïau Gyrfa Cymru mewn digwyddiad a gynhaliwyd ar 21 Ebrill yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. 

Mae'r adroddiad llawn yn ymddangos isod.

PDF fileDatblygiad a Dyfodol Dysgu Cymhwysol yng Nghymru


  


Ceir dogfennau pellach isod sy'n gysylltiedig â datblygiad addysg a chymwysterau yng Nghymru.

Prif Ddysgu

QCF/CQFW