Cyrchfannau - rhai sydd wedi gadael yr ysgol

Yn yr adran hon byddwch yn gweld data ar hynt disgyblion sydd wedi gadael ysgolion yng Nghymru ers 2004 trwy Gymru gyfan, yn ôl Awdurdod Addysg Lleol (AALl) yn ôl grŵp blwyddyn ac yn ôl ardal cwmni Gyrfa Cymru.