Cyfle cyfartal

Yma byddwch yn gweld y dogfennau diweddaraf ar ymrwymiad Gyrfa Cymru i gyfleoedd cyfartal i bawb.

Mae'r chwe chwmni gyrfa a Chymdeithas Gyrfa Cymru yn uno i ffurfio un
cwmni o'r enw Careers Choices Dewis Gyrfa ar 1af Ebrill. Bydd y Cynllun Cydraddoldeb Sengl yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu trefniadaeth y gwasanaeth gyrfaoedd fel y cwmni, ond gan fod hwn yn gynllun Cydraddoldeb Sengl Cymru, a gymeradwywyd drwy Gymru gyfan, ni fydd yr ymrwymiad a'r gweithredoedd yn newid.