Gwefannau GML

Mae'r gwefannau canlynol yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ymchwil a dadansoddiad o dueddiadau gwaith: 


 • Y Fforwm Ymchwil Cyfarwyddyd Cenedlaethol ar gyfer gwybodaeth marchnad lafur y DU a rhanbarthol
  Y Fforwm Ymchwil Cyfarwyddyd Cenedlaethol ar gyfer gwybodaeth marchnad lafur y DU a rhanbarthol
   NGRF
 • Ymchwil a dadansoddiadau ar addysg, dysgu, sgiliau a gwybodaeth ar y farchnad lafur.
  Ymchwil a dadansoddiadau ar addysg, dysgu, sgiliau a gwybodaeth ar y farchnad lafur.
   Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru
 • Y wefan ystadegau marchnad lafur swyddogol ar gyfer y wlad gyfan ac ardaloedd lleol
  Y wefan ystadegau marchnad lafur swyddogol ar gyfer y wlad gyfan ac ardaloedd lleol
   NOMIS
Proffiliau Marchnad Lafur – Awdurdodau Lleol
Data marchnad lafur swyddogol ar gyfer ardaloedd Awdurdod Lleol Cymru a ddarparwyd gan NOMIS.
 Proffiliau Marchnad Lafur – Awdurdodau Lleol