Pobl Broffesiynol Gyrfaoedd

Pobl Broffesiynol mewn Addysg

Llun pobl broffesiynol mewn addysg 

 Pobl Broffesiynol Cyfarwyddyd Gyrfaoedd

Pobl broffesiynol gyrfaoedd   • Lincs
    Dolenni defnyddiol i wefannau cyffredinol a galwedigaethol
  • Llyfrgell Dogfennau
    Chwilio am ddogfennau ac adnoddau gan Gyrfa Cymru

Cymwyseddau Rheoli Gyrfa (CRhG) yw'r agweddau, gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen ar bobl i ddatblygu'n llwyddiannus, i weithredu ac adolygu yn barhaus eu cynlluniau gyrfa . Caiff CRhG hefyd eu cyfeirio atynt fel Sgiliau Rheoli Gyrfa a Sgiliau Hyblygrwydd Gyrfaoedd mewn rhai dogfennau . Mae Gyrfa Cymru yn defnyddio'r CRhG i gynllunio gwasanaethau ar gyfer cleientiaid, i helpu cleientiaid unigol i ganolbwyntio ar sut i wella eu penderfyniadau gyrfa a chynllunio gyrfa, ac i fesur canlyniadau ar gyfer cleientiaid.

pptx file Cymwyseddau Rheoli Gyrfa


 


logo Llwybrau Dysgu

Llwybrau Dysgu 14-19

Dysgu mwy am Lwybrau Dysgu Arrow Icon 
All resources icon 

Adnoddau Ystafell Ddosbarth

Gweld yr adnoddau Arrow Icon 
undefinedAdnoddau sy'n canolbwyntio ar waith i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth - CA2 a CA3