Sut i ddefnyddio Fy Man

undefinedYn Fy Man cewch ysgrifennu amdanoch chi’ch hun. Cewch gynnwys lluniau, fideos a sain. Cewch greu CV trwy ddefnyddio geiriau a lluniau a chreu gwefan sydd i gyd amdanoch chi’ch hun. Gallwch ddefnyddio Fy Man i ddangos i bobl eraill beth rydych yn ei wneud yn dda a beth rydych yn mwynhau ei wneud. 

Mae’n rhaid i chi logio i mewn i ddefnyddio Fy Man.

Mae Fy Man yn cynnwys tair adran lle gallwch gofnodi gwybodaeth amdanoch chi’ch hun, sef -
• Amdanaf i
• Mwy amdanaf i
• Fy nghofnod

Amdanaf i:

Yn yr adran hon cewch lwytho i fyny lun ohonoch chi’ch hun ac ysgrifennu datganiad personol. 
Hefyd, mae lleoedd yn Amdanaf i lle gallwch gofnodi –

• Y bobl bwysig yn eich bywyd
• Eich hoff gerddoriaeth
• Eich hoff raglenni teledu a ffilmiau
• Eich arwyr

Mwy amdanaf i:

Yn yr adran hon cewch gofnodi mwy o wybodaeth am y pethau rydych yn hoffi eu gwneud. Mae Mwy amdanaf i hefyd yn cynnwys cwisiau i’ch helpu i feddwl am eich sgiliau a diddordebau. Mae canlyniadau’r cwisiau yn cael eu cadw ar ôl i chi orffen. 

Mae lleoedd yn Mwy amdanaf i lle gallwch gofnodi –

• Beth rydych yn hoffi ei wneud (eich diddordebau)
• Sut berson rydych chi (eich personoliaeth)
• Beth rydych wedi’i wneud (eich cyraeddiadau)
• Sut rydych yn hoffi dysgu   
• Beth rydych am i bobl ei wybod amdanoch chi

Fy nghofnod:

Yn yr adran hon cewch gofnodi gwybodaeth am beth rydych wedi’i ddysgu – yn yr ysgol, y coleg neu gartref. 
Mae lleoedd yn Fy nghofnod i nodi –

• Lle’r aethoch i’r ysgol neu’r coleg
• Y cyrsiau a dosbarthiadau rydych wedi’u gwneud
• Eich lleoliadau gwaith, profiad gwaith neu swyddi
• Y bobl sy’n eich cefnogi
 
Creu CV neu gyhoeddi fy man:

Ar ôl cofnodi llawer o wybodaeth amdanoch chi’ch hun yn Fy Man cewch gyhoeddi eich CV neu’ch gwefan eich hun.

Publish Page of My Site
Cewch greu CV sy’n cynnwys eich geiriau a lluniau.
Cewch ddewis pa bethau hoffech eu cynnwys o Amdanaf i, Mwy amdanaf i a Fy nghofnod.
Os oes gwell gennych, cewch greu CV sy’n cynnwys geiriau yn unig. Cewch gadw llawer o CVs gwahanol.

Hefyd, cewch greu gwefan amdanoch chi’ch hun trwy ddefnyddio’r wybodaeth rydych wedi’i chadw yn Amdanaf i, Mwy amdanaf i a Fy nghofnod.
Cewch ddewis pa wybodaeth i’w chynnwys o’r adrannau hyn a defnyddio dyluniadau a lliwiau bywiog i wneud eich gwefan yn arbennig iawn.