Cymorth

Dyma rai atebion i gwestiynau cyffredinol gan rai o'n defnyddwyr. Os na cheir ateb i'ch cwestiwn yma cysylltwch â ni. 

C: Pa rannau ychwanegol o’r safle bydda i’n gallu eu gweld/defnyddio os ydw i’n cofrestru?

A: Os ydych chi’n cofrestru, byddwch yn gallu gweld a defnyddio pob rhan o'r safle, gan gynnwys Fy Man, y Dewin CV a Syniadau am Yrfa.

C: Sut alla i gysylltu â chynghorydd gyrfa?

A: Er mwyn dod o hyd i’ch canolfan neu siop gyrfa leol, cliciwch ar y ddolen gyswllt Cysylltu â Ni ar y chwith a dewiswch eich ardal. Yna byddwch yn gweld yr holl fanylion cyswllt ar gyfer eich canolfan/siop gyrfa leol. Drwy gysylltu â’r ganolfan/siop, byddwch yn gallu trefnu cyfweliad gyda’ch cynghorydd gyrfa. Cewch ffonio ein llinell gymorth Dysgu a Chyngor Gyrfaoedd am ddim ar 0800 100 900.