Cysylltu

Mae ein canolfannau gyrfa ar agor trwy gydol y flwyddyn. Galwch i mewn am wybodaeth gyrfaoedd neu edrych ar ein hysbysfyrddau am swyddi a hyfforddiant. 

Careers Wales Map

De Ddwyrain Icon De Ddwyrain Arrow Icon

South central Icon De Canol Arrow Icon

North Icon Gogledd Arrow Icon

West Icon Gorllewin Arrow Icon

Os ydych eisiau siarad ag un o'n cynghorwyr i gael help gyda hyfforddiant, cyrsiau, dysgu neu gyfeiriad gyrfa, ffoniwch ein llinell gymorth am ddim: 

Cyswllt Gyrfa Cymru: 
0800 028 4844


Mae'r llinell gymorth Cyswllt Gyrfa Cymru ar agor rhwng 9am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gadewch neges os ydych yn ffonio tu allan i'r oriau hyn. 

Cewch gysylltu â ni trwy e-bost hefyd.  
Byddwn yn ymateb i ymholiadau e-bost o fewn 2 ddiwrnod gwaith.