Eiriolwr

Mae eiriolwr yn rhywun fydd yn:

Gwrando ar bobl
Gwrando ar beth sydd gennych i’w ddweud


Eiriolaeth
Helpu i ddweud wrth bobl eraill beth rydych ei eisiau
neu
Ddweud wrth bobl eraill ar eich rhan


Cynllunio trosiannol
Rhoi cefnogaeth mewn cyfarfodydd a’ch helpu i rannu’ch syniadau