Fy man

  • Bydd rhaid i chi logio i mewn i'r safle i gadw'ch gwybodaeth
Cyfrifiadur
  • Dyma’ch rhan chi o’r wefan.
  • Cewch ysgrifennu amdanoch chi’ch hun, neu ddefnyddio lluniau, fideos neu gerddoriaeth.
  • Mae gweithgareddau i’ch helpu mewn rhai o’r adrannau.

Cymorth mewn ysgol neu goleg
  • Cewch ddefnyddio ‘fy man’ i ddangos i bobl eraill beth allwch ei wneud yn dda.
  • Cewch ei ddefnyddio i roi gwybod i bobl eraill beth rydych yn ei fwynhau.
  • Yn y rhan hon o’r wefan cewch greu eich CV eich hun – a chynnwys geiriau a lluniau.

  • Rhaid logio i mewn