Hawliau yn y gwaith

Bydd rhai hawliau penodol gennych chi os oes swydd gennych chi.

Egwyliau
Mae yna reolau ynglŷn â faint o oriau gall pobl weithio a’r gwyliau ac egwyliau.


Diolgelwch yn y gweithle
Mae cyfreithiau ynglŷn â gwneud yn siŵr bod pobl yn ddiogel yn y gwaith.


Yn y cyfweliad
Mae cyfreithiau i wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu trin yn deg yn y gwaith.