Datgelu anabledd

Cewch ddewis a ydych eisiau dweud wrth gyflogwr bod anabledd gennych chi pan fyddwch yn gwneud cais am swydd.  Mae yna rai resymau da i ddweud wrthyn nhw:

Anabledd
Os yw rhywun yn gofyn a oes anabledd gennych a dydych chi ddim yn dweud y gwir, fe all y cyflogwr eich diswyddo am beidio â dweud y gwir.


Cyfweld person anabl
Cewch sôn am eich anabledd a rhestru’ch sgiliau.


Symbol anabledd
Os oes angen unrhyw offer neu gymorth arnoch bydd rhaid i’r cyflogwr wybod hyn.


Cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa
Os nad ydych yn siŵr a ddylech chi ddatgelu anabledd neu beidio, siaradwch â’ch Cynghorydd Gyrfa neu’r Ymgynghorydd Cyflogaeth i’r Anabl yn y Canolfan Gwaith