Profiad gwaith

Mae sawl ffordd y gallwch ddysgu mwy am weithio.

Y swyddfa
Os ydych yn yr ysgol neu’r coleg efallai y cewch gyfle i fynd ar brofiad gwaith. Mae hyn yn golygu y byddwch yn treulio peth amser yn y gwaith yn cael blas arno.

Efallai y byddwch yn ymweld â lleoedd gwaith am ddiwrnod hefyd.


Archfarchnad
Gallech chwilio am swydd ddydd Sadwrn neu swydd benwythnos.


Cynorthwyydd gofal
Gallech fod yn wirfoddolwr. Byddech yn helpu pobl a dysgu am sut beth yw gweithio.


Triniwr gwallt
Gallech fynd ar raglen hyfforddi os ydych wedi gadael yr ysgol/coleg. Byddai hyn yn golygu treulio amser gyda chyflogwr i ddysgu sut i wneud swydd.