Dewis swydd

Wrth feddwl am waith bydd rhaid meddwl am y math o le yr hoffech weithio. Dyma rai pethau i feddwl amdanyn nhw.

Gwaith swnllyd
Ydych chi eisiau i’ch gweithle fod:

 • Tu allan
 • Tu mewn
 • Yn swnllyd
 • Yn dawel

Y swyddfa
Hoffech chi weithio:

 • Ar eich pen eich hun
 • Gyda phobl eraill
 • Yn eistedd
 • Yn symud o gwmpas

Cloc
Hoffech chi weithio:

 • Oriau swyddfa (9am-5pm)
 • Gwaith sifft (e.e. dydd neu nos)
 • Amser llawn ( 5 neu 6 diwrnod yr wythnos)
 • Rhan-amser

Milwr
Hoffech chi:

 • Wisgo ffurfwisg (iwnifform)
 • Defnyddio cyfrifiadur
 • Cwrdd â phobl newydd bob dydd