Pobl yn y gymuned

Mae llawer o bobl a sefydliadau sy’n ddefnyddiol i chi wybod amdanyn nhw. Mae’r rhain yn bobl all roi cymorth i chi os oes angen cyngor neu help arnoch chi.

Iechyd
Iechyd – gallai hyn gynnwys:

 • Meddyg
 • Deintydd
 • Ysbyty
 • Therapyddion

Gweithiwr Cymdeithasol
Byw’n annibynnol – gallai hyn gynnwys:

 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cyngor lleol – adran tai
 • Cyngor ar Bopeth
 • Gwybodaeth am fysiau a threnau

Canolfan Gyrfa
Chwilio am waith neu gynllunio’ch dyfodol – gallai hyn gynnwys:

 • Gyrfa Cymru
 • Canolfan Byd Gwaith

Swyddog yr heddlu
Gwasanaethau argyfwng – byddai hyn yn cynnwys:

 • Heddlu
 • Gwasanaeth tân
 • Gwasanaeth ambiwlans