Amser hamdden

Os nad ydych yn y gwaith neu os ydych yn gweithio’n rhan-amser mae’n bosibl y bydd gennych ychydig o amser i chi’ch hun.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch ddefnyddio’ch amser rhydd i’ch helpu yn y dyfodol. Dyma rai ohonyn nhw:

Celf
Clybiau neu ddosbarthiadau

Mae dosbarthiadau a chlybiau ar gyfer llawer o ddiddordebau. Mae’r rhain yn cynnwys celf a chrefft, TG, ffitrwydd a choginio.


Nofio
Canolfan Hamdden

Mae cadw’n heini’n rhan o ffordd o fyw iach. Mae rhai canolfannau hamdden yn cynnwys pyllau nofio, tra bod eraill yn cynnwys campfa neu ddosbarthiadau ffitrwydd.


Cynorthwyydd gofal
Helpu eraill

Mae llawer o ffyrdd y gallwch wirfoddoli i helpu pobl. Gallai hyn gynnwys gweithio mewn siop elusennol, garddio neu ymweld â’r henoed.