Llety – Ble bydda i’n byw?

Wrth i chi fynd yn hŷn mae’n bosibl y byddwch yn dechrau meddwl am le’r hoffech fyw. Dyma rai o’r opsiynau a all fod ar gael i chi.

Gwylio'r teledu
Byw gyda’ch teulu


Oriau gwaith (amser gwaith)
Byw ar eich pen eich hun

  • Gyda help
  • Heb help

Grŵp
Byw gyda phobl eraill

  • Gyda help
  • Heb help

Os oes gweithiwr cymdeithasol gennych byddai’n syniad da trafod hyn gyda nhw.