Ymgynghorydd ar Gyflogaeth i’r Anabl

Canolfan Gwaith
Mae’r Ymgynghorydd Cyflogaeth i’r Anabl (DEA) yn gweithio yn y Canolfan Gwaith.


Cynorthwyydd siop
Gall y DEA eich helpu i gael profiad gwaith neu chwilio am swydd.


Hyfforddwr swyddi
Gall y DEA wneud yn siŵr bod cymorth gennych chi pan fyddwch yn y gwaith.

Byddan nhw hefyd yn siarad â chi am unrhyw fudd-daliadau y gallech eu derbyn.