Gweithiwr allweddol

Mae gan rai pobl weithiwr allweddol a all weithio i ysgol neu wasanaethau cymdeithasol. Fe all y bobl hyn gwrdd â chi yn yr ysgol, coleg neu yn eich cartref.

Gweithiwr allweddol
Gall gweithwyr allweddol eich helpu gydag unrhyw broblemau sydd gennych. Bydd y bobl hyn yn eu trafod nhw gyda chi.


Eiriolaeth
Gall gweithwyr allweddol siarad ar eich rhan. Mae hyn yn golygu y byddan nhw eisiau siarad ag oedolion eraill a dweud wrthyn nhw beth rydych ei eisiau.