Gweithiwr cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol
Gall gweithwyr cymdeithasol gefnogi pobl ifanc ag anableddau wrth iddyn nhw ddod yn oedolion.


Cartref
Gall gweithwyr cymdeithasol eich helpu i feddwl am y cymorth sydd ei angen arnoch i fyw lle rydych ei eisiau.


Bws
Gall gweithwyr cymdeithasol eich helpu gydag unrhyw broblemau sy’n eich poeni am fyw bywyd bob dydd, fel cludiant neu fudd-daliadau.