Cynghorydd gyrfa

Cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa
Bydd eich cynghorydd gyrfa yn cwrdd â chi lawer o weithiau o Flwyddyn 9 ymlaen. Bydd yn siarad â chi am y pethau rydych yn eu hoffi a ddim yn eu hoffi a beth hoffech ei wneud yn y dyfodol.


Cynllunio trosiannol
Os ydych yn yr ysgol bydd eich cynghorydd gyrfa yn mynd i gyfarfodydd i siarad am eich dyfodol.


Meddwl am opsiynau
Gall eich cynghorydd gyrfa eich helpu i symud ymlaen. Gall sôn am eich opsiynau gyda chi a’ch helpu i ddewis pa un sydd orau i chi.


Cewch gwrdd â’ch cynghorydd gyrfa gymaint o weithiau ag sydd ei angen arnoch.