Athrawon a staff eraill yn yr ysgol/coleg

Athrawon
Gall eich athro/tiwtor eich helpu mewn sawl ffordd.

Gall athrawon eich helpu i ddysgu ac ennill sgiliau newydd.


Pryderu
Gall eich athro/tiwtor eich helpu hefyd gydag unrhyw broblemau neu bethau sy’n eich poeni.


Y swyddfa
Gall eich athro/tiwtor mynd â chi allan ar ymweliadau i’ch helpu i benderfynu beth hoffech ei wneud ar ôl gadael yr ysgol.


Cynllunio trosiannol
Bydd eich athro/tiwtor yn mynd i gyfarfodydd yn yr ysgol i siarad am eich dyfodol.