Teulu / Gofalwyr

Mae’n bwysig siarad â’ch teulu neu ofalwyr am eich syniadau ar gyfer y dyfodol.

Rhieni
Mae gan eich rhieni / gofalwyr rôl bwysig i’ch helpu i wneud beth rydych ei eisiau yn eich bywyd.

Maen nhw’n eich adnabod chi ac yn gallu eich helpu i feddwl am beth rydych yn hoffi ei wneud a beth rydych yn ei wneud yn dda.


Cynllunio trosiannol
Bydd eich rhiant / gofalydd yn cael ei wahodd i’ch cyfarfodydd yn yr ysgol i drafod eich dyfodol.