Materion ariannol

Pan fyddwch yn gwneud penderfyniad ynglŷn â’ch dyfodol efallai y bydd rhaid i chi feddwl am arian. Mae rhai o’r materion rydych wedi meddwl amdanyn nhw isod:


Symbol punt
  • Gewch chi eich talu?
  • Allwch chi gael unrhyw fudd-daliadau?
  • Allwch chi gadw unrhyw fudd-daliadau rydych yn eu cael nawr?

Arian
Os oes rhaid i chi ennill arian

  • Faint mae’n rhaid i chi ennill?

Rhieni
Am fwy o wybodaeth bydd rhaid siarad â’ch:

  • Rhieni/gofalwyr
  • Cynghorydd gyrfa
  • Gweithiwr cymdeithasol