Sut bydda i’n dewis?

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i’ch helpu i wneud penderfyniad am eich dyfodol. Mae angen i chi ddysgu cymaint ag y gallwch felly rhowch gynnig ar y rhain:

Grŵp 3
Siaradwch â:

  • Rhieni / Gofalwyr
  • Cynghorydd Gyrfa
  • Athrawon
  • Gweithiwr Cymdeithasol

Cyfrifiadur
Edrychwch ar:

  • Wybodaeth am eich dewisiadau.

Cewch ddefnyddio taflenni neu wefannau.


Cynorthwyydd gofal
Cewch:

  • Ymweld â’r coleg
  • Mynd ar brofiad gwaith i roi cynnig ar fath o waith