Sut alla i ddweud wrthyn nhw?

Cyflwyniad
Rhoi cyflwyniad 


Ffurflen gais
CV neu ffurflen gais


Cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa
Dweud wrth bobl neu ddangos beth rydych wedi’i wneud