Beth mae’n rhaid i mi ei wybod amdanaf i fy hun?

Dylech feddwl am y math o berson rydych chi nawr i’ch helpu i feddwl am beth i’w wneud yn y dyfodol. Mae’n rhaid i chi feddwl am:

Drych
Sut berson ydych chi (eich personoliaeth)


Cyfrifiadur
Beth rydych chi’n hoffi ei wneud (eich hobïau a diddordebau)


Tystysgrif
Beth rydych chi’n ei wneud yn dda (eich sgiliau)


Gwella
Beth rydych am ei wella.