Pa fath o berson ydw i?

Drych
Bydd yr adran hon yn eich helpu i feddwl amdanoch chi eich hun a beth rydych eisiau i bobl eraill wybod amdanoch chi.

Edrychwch ar y rhestr ar y chwith a chliciwch ar bob pennawd am fwy o wybodaeth.