Cymorth yn y gwaith

Cymorth yn y gwaith

Cynllun Cyflwyno Swydd

Os ydych yn dod o hyd i swydd ond ddim yn siŵr a fyddech chi’n ei hoffi, gallech ofyn am y Cynllun Cyflwyno Swydd.

Canolfan Gwaith
Mae hyn yn cael ei gynnal gan Ganolfan Byd Gwaith.  Byddan nhw’n gallu dweud wrthych chi a ydych yn gallu mynd ar y cynllun hwn.


Symbol punt
Os ydych yn gallu mynd ar y cynllun, byddai Canolfan Byd Gwaith yn rhoi arian i’ch cyflogwr tuag at eich tâl am yr wythnosau cyntaf. Yna, gallwch chi a’ch cyflogwr wneud yn siŵr eich bod yn addas i’r swydd.


Calendr
Gallai y swydd fod yn amser llawn neu’n rhan-amser, ond mae’n rhaid i’r swydd fod am o leiaf 26 wythnos.