Cyfweliadau

Cyfweliadau

Ar ôl y cyfweliad

Ar ôl eich cyfweliad swydd mae sawl peth y bydd eisiau i chi eu gwneud:

Calendr
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn pryd byddan nhw’n rhoi gwybod i chi a ydych wedi cael y swydd neu beidio. 


Cloc
Os ydych yn cael y swydd gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa ddiwrnod maen nhw eisiau i chi ddechrau a faint o’r gloch mae eisiau i chi fod yno.


Teleffon
Os nad ydych yn cael y swydd byddai’n syniad da ffonio’r cwmni a gofyn pam. ‘Gofyn am adborth’ yw’r enw ar hyn.


Cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa
Gofynnwch i’ch cynghorydd gyrfa os oes angen help arnoch ar gyfer cyfweliad swydd.