Cyfweliadau

Cyfweliadau

Yn y cyfweliad

Mewn cyfweliad swydd, dylech:

Yn y cyfweliad
Gyflwyno’ch hun ac edrych ar y person sy’n siarad â chi


Eistedd
Ceisio eistedd yn llonydd


Cwestiynau cyfweliadAteb cwestiynau’n eglur.

Os nad ydych yn deall cwestiwn gofynnwch i’r cyfwelydd esbonio beth maen nhw’n ei olygu