Cyfweliadau

Cyfweliadau

Diwrnod y cyfweliad

Ar ddiwrnod y cyfweliad dylech:

Dillad smart
Wneud yn siŵr eich bod yn lân ac yn daclus.

Gwisgwch yn smart.


Cloc
Gwnewch yn siŵr fod digon o amser i gyrraedd ar gyfer y cyfweliad.


Ffolder cyflwyniad
Ewch â’ch Ffeil Cynnydd gyda chi i ddangos beth rydych wedi’i wneud.

Ewch â rhestr o gwestiynau rydych eisiau eu gofyn.