Cyfweliadau

Cyfweliadau

Paratoi am gyfweliad

Os ydych yn cael cyfweliad am swydd mae’n bwysig eich bod yn barod amdano. Dyma rai pethau i’w gwneud i baratoi:

Dogfen
Darllenwch y disgrifiad swydd. Bydd hyn yn dweud wrthych beth fydd rhaid i chi ei wneud os ydych yn cael y swydd.


Y swyddfa
Dysgwch gymaint ag y gallwch am y cwmni a beth maen nhw’n ei wneud.


Cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa
Meddyliwch pam byddwch yn dda yn gwneud y swydd honno.

Gallech ymarfer dweud wrth rywun pam rydych eisiau’r swydd.


Meddwl
Cynllun ar gyfer y dydd. Meddyliwch am:

  • Sut byddwch yn mynd i’r lle
  • Beth i’w wisgo
  • Beth fyddwch yn gofyn iddyn nhw