Cyfweliadau

Cyfweliadau

Rydych wedi gwneud yn dda yn barod os ydych yn cael cyfweliad ar gyfer swydd.

Cyflogwr
Mae’r cyfweliad yn gyfle i gyflogwr gael gwybod mwy amdanoch chi.


Yn y cyfweliad
Mae’n anhebygol y bydd un person yn unig yn eich cyfweld, ond efallai bydd mwy nag un.


Cyflwyniad
Weithiau bydd rhaid i bobl sefyll prawf neu siarad â grŵp o bobl fel rhan o’r cyfweliad.

Efallai y bydd ofn arnoch chi, ond byddwch yn teimlo’n fwy hyderus os ydych yn paratoi.