CV

CV

Anfon at gyflogwyr

Weithiau bydd gofyn i chi anfon CV wrth wneud cais am swydd.

Gallech anfon CV at gyflogwr rhag ofn bydd swyddi gwag yn y dyfodol. Mae hyn yn cael ei alw’n “anfon ar sbec” neu “anfon ar hap”.

Llythyr
Os ydych yn anfon CV at gyflogwr bydd rhaid cynnwys llythyr hefyd. Llythyr eglurhaol yw’r enw ar hwn.

Bydd rhaid i lythyr eglurhaol esbonio pam rydych yn anfon y CV.


Dogfen
Hefyd, rhaid i’r llythyr fod yn:

  • Gryno ac yn eglur
  • Glân
  • Taclus heb unrhyw wallau sillafu