CV

CV

Ysgrifennu

Bydd eich CV yn helpu cyflogwr i benderfynu a ydyn nhw eisiau rhoi cyfweliad swydd i chi.

Dogfen
Peidiwch â gwneud CV sy’n rhy hir – ni ddylai fod yn fwy nag un neu ddwy dudalen.


Cymorth mewn ysgol neu goleg
Gwnewch yn siŵr fod dim gwallau sillafu – gofynnwch i rywun ddarllen trwyddo i chi.


Crychlyd
Gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon copïau sy’n lân a heb fod yn grychlyd.


Cyfrifiadur
Cadwch eich CV ar y cyfrifiadur fel y gallwch ei addasu pan fydd angen.