Ffurflenni cais

Ffurflenni cais

Geirdaon

Bydd y rhan fwyaf o ffurflenni cais yn gofyn i chi roi enwau pobl all roi geirda i chi (‘canolwyr’ yw’r enw ar y bobl hyn)

Llythyr
Mae geirda yn llythyr sy’n cael ei ddefnyddio i ddweud wrth gyflogwr sut berson rydych chi.


Athrawon
Dylech bob amser ofyn i rywun a ydyn nhw eisiau bod yn ganolwr i chi cyn rhoi eu henw ar eich ffurflen gais.


Gweithiwr Cymdeithasol
Allwch chi ddim gofyn i bobl yn eich teulu neu’ch ffrindiau.

Cewch ofyn i’ch athro, tiwtor neu weithiwr cymdeithasol.


Cyflogwr
Cewch ofyn hefyd i’ch

  • Cyflogwr diwethaf (os ydych wedi cael swydd â thâl neu wedi gweithio fel gwirfoddolwr)
  • Rhywun sy’n eich adnabod yn dda e.e. arweinydd clwb ieuenctid, hyfforddwr chwaraeon ayb