Ffurflenni cais

Ffurflenni cais

Ysgrifennu

Bydd eich ffurflen gais yn helpu cyflogwr i benderfynu a ydyn nhw eisiau rhoi cyfweliad swydd i chi.

Ffurflen gais
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y cyfarwyddiadau ac wedi’u dilyn

e.e. weithiau bydd y ffurflen yn gofyn i chi ei llenwi mewn inc du yn unig.


Dogfen
Mae’n rhaid i chi ei llenwi’n glir.

Mae’n syniad da llungopïo’r ffurflen. Yna cewch ymarfer ar y copi.


Cymorth mewn ysgol neu goleg
Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr bod dim gwallau sillafu – gofynnwch i rywun ddarllen dros y ffurflen i chi.


Crychlyd
Gwnewch yn siŵr nad yw’r ffurflen yn frwnt neu’n grychlyd.