Profiad gwaith

Profiad gwaith

Gwneud y gorau ohoni

Ceisiwch wneud y gorau o’ch profiad gwaith.

Cynghorydd Gyrfa
Siaradwch â’ch cynghorydd gyrfa ac athrawon ynglŷn â lle y gallech fynd ar brofiad gwaith.


Grŵp 2
Pan fyddwch ar leoliad profiad gwaith, gofynnwch i’r bobl am eu swyddi.


Glanhau stablau
Gwnewch y gorau gallwch chi. Hyd yn oed os nad ydych yn mwynhau’r swydd, mae’n syniad da ceisio mor galed â phosibl.


Dogfen
Ysgrifennwch beth rydych yn meddwl rydych wedi’i ddysgu yn eich lleoliad profiad gwaith.