Profiad gwaith

Profiad gwaith

Pam?

Mae llawer o resymau da dros fynd ar brofiad gwaith.

Gweithiwr ffatri
Bydd yn eich helpu i gael gwybod am:

  • Sut beth yw gweithio
  • Sut beth yw bod yn y swydd honno

Siarad â phobl eraill
Gallai eich helpu i benderfynu a ydych yn hoffi’r swydd.

Gallai roi cyfle i chi siarad â phobl sy’n gwneud llawer o swyddi gwahanol.


Meddwl
Gallai eich helpu i benderfynu a ydych yn barod i ddechrau gweithio.

Gallai roi cyfle gwell i chi gael swydd yn y dyfodol.