Arian

Arian

Pethau i feddwl amdanyn nhw

Meddwl
Os ydych yn byw ar eich pen eich hun bydd rhaid i chi feddwl am sut byddwch yn:

  • Talu am fwyd a siopa arall
  • Talu biliau
  • Talu am ddillad
  • Mynd allan a theithio o gwmpas

Cyllidebu
Bydd rhaid i chi gynllunio faint rydych yn ei wario i wneud yn siŵr y gallwch dalu am y pethau hyn i gyd. Mae hyn yn golygu eich bod yn cynllunio faint o arian sydd gennych i’w wario er mwyn talu am bopeth.


Rhieni
Mae rhai pobl a all eich helpu gyda hyn – eich rhieni / gofalwyr neu’ch gweithiwr cymdeithasol.