Gweithiwr cymdeithasol

Gweithiwr cymdeithasol

Cael gweithiwr cymdeithasol

Os nad oes gweithiwr cymdeithasol gennych chi, ond rydych yn meddwl bod angen cymorth arnoch chi, cewch ofyn am asesiad.

Cyfleoedd yn ystod y dydd
Yn gyntaf, bydd rhaid i chi gysylltu â’ch adran gwasanaethau cymdeithasol leol.

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn rhan o’r cyngor lleol.


Cymorth mewn ysgol neu goleg
Byddan nhw’n gofyn am:

  • Y pethau rydych angen help gyda nhw
  • Y math o help rydych yn meddwl sydd ei angen arnoch chi

Os yw’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu eich helpu gyda’r materion hyn byddan nhw’n gweithio gyda chi i gynllunio pa wasanaethau fydd yn diwallu eich anghenion orau.