Cynghorydd Gyrfa

Cynghorydd gyrfa

Cynlluniau Dysgu a Sgiliau

Dogfen
Os oes gennych ddatganiad anghenion addysgol arbennig bydd eich cynghorydd gyrfa yn cwblhau Cynllun Dysgu a Sgiliau i chi.

Mae’r cynllun hwn yn cael ei ysgrifennu pan fyddwch yn eich blwyddyn olaf yn yr ysgol os ydych yn meddwl am fynd ymlaen i’r coleg neu ddysgu seiliedig ar waith (hyfforddiant).


Cynllunio trosiannol
Bydd y Cynllun Dysgu a Sgiliau yn cynnwys manylion am y math o gymorth y bydd ei angen er mwyn bod yn llwyddiannus yn y dyfodol.

Bydd y bobl sy'n eich helpu ar hyn o bryd yn eich helpu i ysgrifennu’r cynllun hwn.


Cwestiynau cyfweliad
Os ydych yn dweud eu bod yn gallu gwneud hyn, bydd eich cynghorydd gyrfa yn rhoi’r Cynllun Dysgu a Sgiliau i’r coleg neu ddarparwr dysgu seiliedig ar waith lle rydych yn mynd.